23.02.2022

Konopie (Cannabis Sativa L), różne teorie cz.2

Udostępnij

Teoria 2

Karl Hillig: Afganistan i Uzbekistan

Prawie dwadzieścia lat temu Karl Hillig, który pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Indyjskiego, zaczął publikować swoje pionierskie badania nad konopiami indyjskimi. Korzystając zarówno z metod genetycznych, jak i chemotaksonomicznych, Hillig i jego zespół zmierzyli zawartość chemiczną 147 próbek roślin konopi z całego świata. Hillig popiera podstawową, historyczną, binarną klasyfikację sativa/indica i uważa ruderalis za możliwy trzeci oryginalny gatunek. Proponuje dwa obszary w Azji jako pierwotne źródła dwóch głównych puli genów konopi: sativa z Azji Środkowej, wokół Uzbekistanu i indica z dalszego południa, w Afganistanie i wokół niego.

 

Hillig proponuje, aby dwa oryginalne rodzaje konopi (sativa i indica) zostały zdywersyfikowane na siedem głównych taksonów. Dywersyfikacja wynikałaby z selektywnej hodowli roślin konopi w celu uzyskania włókien, tkanin, sznurów, żywności (z nasion) lub efektów psychoaktywnych.

C. indica hemp biotype                                         Konopie Azji południowej i wschodniej

C. indica feral biotype                                           Konopie dzikie Azji Południowej

C. indica narrow-leaf drug biotype                    Szczepy z subkontynentu indyjskiego, Afryki i innych regionów produkujących

C. indica wide-leaf drug biotype                        Szczepy z Afganistanu i Pakistanu

C. sativa hemp biotype                                        Konopie z Europy, Azji Mniejszej i Azji Środkowej

C. sativa feral biotype                                          Naturalne populacje Europy Wszchodniej

C. ruderalis                                                            Populacje Azji Środkowej

 

Zapraszamy za tydzień 🙂

Sklep konopny marki SATILEC – kliknij !!!

 

Źródła

 • Clarke, Robert C., and Mark D. Merlin (2013). Cannabis: Evolution and Ethnobotany.
 • Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
 • Hillig, Karl W. (2004). ‘A chemotaxonomic analysis of terpenoid variation in Cannabis. Biochemical Systematics and Ecology, vol. 32, pp. 875–891.
 • ——— (2005). ‘Genetic evidence for speciation in Cannabis (Cannabaceae). Genetic Resources and Crop Evolution, vol. 52, pp. 161–180.
 • Hillig, Karl W., and Paul G. Mahlberg (2004). ‘A Chemotaxanomic Analysis of Cannabinoid Variation in Cannabis (Cannabaceae)’. American Journal of Botany, vol. 91(6), pp. 966–975.
 • Koren, Anamarija, Vladimir Sikora, Biljana Kiprovski, Milka Brdar-Jokanović, Milica
 • Acimović, Bojan Konstatinović, Dragana Latković (2020). ‘Controversial Taxonomy of Hemp’. Genetica, vol. 52, no. 1, pp. 1–13.
 • Lynch, Ryan C., Daniela Vergara, Silas Tittes, Kristin White, C. J. Schwarz, Matthew J. Gibbs, Travis C. Ruthenburg, Kymron deCesare, Donald P. Land, and Nolan C. Kane (2016). ‘Genomic and Chemical Diversity in Cannabis’. Critical Reviews in Plant Sciences, vol. 35, nos. 5–6, pp. 349–363.
 • McPartland, John M. (2018). ‘Cannabis Systematics at the Level of Family, Genus, and Species’. Cannabis and Cannabinoid Research, vol. 3.1, pp. 203–212.
 • McPartland, John M., and William Hegman (2018). ‘Cannabis utilization and diffusion patterns in prehistoric Europe: a critical analysis of archaeological evidence’.
 • Vegetation History and Archeobotany, vol 27, July, pp. 627–634.
 • McPartland, John M., Geoffrey W. Guy, and William Hegman (2018). ‘Cannabis is indigenous to Europe and cultivation began during the Copper or Bronze Age: a probabilistic synthesis of fossil pollen studies’. Vegetation History and Archeobotany, May, vol. 27, pp. 635–648.
 • McPartland, John M., and Ernest Small (2020). ‘A classification of endangered high-THC cannabis (Cannabis sativa subsp. indica) domesticates and their wild relatives’. PhytoKeys, vol. 140, pp. 81–112.
 • Ren, Guangpeng, Xu Zhang, Ying Li, Kate Rideout, Martha L. Serrano-Serrano, Yongzhi Yang, Ai Liu, Gudasalamani Ravikanth, Muhammad Ali Nawaz, Abdul Samad Mumtaz, Nicolas Salamin, and Luca Fumagalli (2021). ‘Large-scale whole-genome resequencing unravels the domestication history of Cannabis sativa’. Science Advances, vol. 7, no. 29, eabg2286 (16th July).
 • Russo, Ethan B. (2007). ‘History of Cannabis and Its Preparation in Saga, Science and Sobriquet’. Chemistry and Biodiversity, vol. 4, pp. 1614–1648.
 • Schultes, Richard Evans, and Albert Hofmann (1980). The Botany and Chemistry Hallucinogens. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.
 • Schultes, Richard Evans, William M. Klein, Timothy Plowman, and Tim E. Lockwood (1975). ‘Cannabis: An Example of Taxonomic Neglect’. In Vera Ruben (ed.), Cannabis and Culture, pp. 21–38. The Hague/Paris: Mouton Publishers.
 • Stearn, William T. (1975). ‘Typification of Cannabis sativa L.’. In Vera Rubin (ed.),

 

 

Tagi: