18.12.2019

Jak powstaje ekstrakt CBD?

Udostępnij
Udostępnij na
Udostępnij na
Udostępnij na

Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 pozwala na efektywne pozyskanie czystych wyciągów roślinnych, bez utraty ich właściwości. Jest to obecnie najlepsza metoda umożliwiająca produkcję najwyższej jakości ekstraktów z neutralnymi formami kannabinoidów.

Ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla

SFE (supercritical fluid extraction), czyli ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym – w tym przypadku dwutlenkiem węgla – to forma pozyskiwania ekstraktów roślinnych bez użycia niebezpiecznych chemikaliów i rozpuszczalników, które mogłyby zanieczyścić finalny produkt. Zapewnia najwyższą czystość pozyskanego wyciągu bez ekstrakcji niepożądanych składników i zanieczyszczeń, nie ma potrzeby późniejszego oczyszczania otrzymanego wyciągu, co znacznie skraca czas produkcji. Ekstrakcja CO2 jest niekiedy nazywana przykładem zielonej chemii, gdyż jest to proces możliwie czysty i bezpieczny, pozbawiony negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Nazywany czasem czwartym stanem skupienia stan nadkrytyczny to stan substancji, w której temperatura i ciśnienie przekroczyły tzw. punkt krytyczny, w którym zmieniają się właściwości fizyczne substancji, takie jak: gęstość, współczynnik dyfuzji, przenikalność elektryczna, lepkość itp. Dla dwutlenku węgla proces ten zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach nienaruszających struktury składników roślinnych, co zdarza się często w wyższych temperaturach, w których dochodzi do degeneracji składników aktywnych.

Czynnikiem ekstrahującym w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO2 jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem dwutlenek węgla. Po zakończonym procesie pierwiastek ten ulatnia się bez śladu i nie ma potrzeby jego dodatkowego usuwania. Dodatkowo proces przebiega bez dostępu powietrza, a więc pozyskiwane składniki nie podlegają przemianom oksydacyjnym

Otrzymane tą metodą wyciągi roślinne są mikrobiologicznie sterylne i zachowują pełne spektrum składników naturalnych, nawet więcej niż liofilizaty. Obecnie jest to najnowocześniejsza i najskuteczniejsza metoda pozyskiwania olejów wielonienasyconych, flawonoidów i antocyjanów.

Najważniejsze zalety ekstrakcji nadkrytycznym CO2

  • Możliwość prostego i skutecznego regulowania rozpuszczalności poszczególnych składników w zależności od temperatury i ciśnienia pod którymi zachodzi proces, a tym samym ich rozdzielania i ekstrakcji konkretnych składników.
  • Prowadzenie procesu w niskiej temperaturze, dzięki czemu nie dochodzi do degeneracji pozyskiwanych składników.
  • Stosowanie nietoksycznych rozpuszczalników – całkowita czystość chemiczna substancji.
  • Całkowite i samoistne rozpuszczalnika z ekstraktu – nie ma potrzeby dodatkowego oczyszczania.
  • Frakcjonowanie wyekstrahowanych substancji w trakcie ich wydzielania
  • Proces przebiega bez dostępu powietrza, co chroni substancje przed utlenianiem.
  • Duża selektywność procesu, będąca wynikiem dobrej penetracji rozpuszczalnika w głąb struktury surowca.
  • Możliwość recyrkulacji rozpuszczalnika, co znacznie obniża koszty.
  • Brak odpadów.

Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 jest szeroko stosowana w kosmetologii, farmakologii oraz innych dziedzinach przemysłu. Proces przeprowadza się także w celu pozyskania najczystszych kannabinoidów, w tym CBD. Konopie indyjskie często są zanieczyszczone metalami ciężkimi oraz innymi związkami mającymi negatywny wpływ na organizm. Rośliny te kumulują toksyczne związki zawarte w glebie, dlatego chcąc pozyskać czysty olej CBD trzeba użyć specjalistycznych technik oczyszczania, niestety żadna oprócz ekstrakcji CO2 nie daje gwarancji całkowitego usunięcia metali ciężkich i toksyn.

Dodatkowo wadą tłoczenia mechanicznego oraz innych technik pozyskiwania olejów roślinnych jest niska wydajność – udaje się pozyskać 60-80% całkowitej objętości substancji. Wydajność ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla sięga aż 95%.

Źródło:

https://colwayinternational.com/news/downloads/213,file,supercritical-extraction.pdf