22.01.2021

Fibromialgia, ponad 30% pacjentów używa CBD – na podstawie badań

Udostępnij

Fibromialgia – zespół chorobowy charakteryzujący się uogólnionym bólem w układzie ruchu z występowaniem charakterystycznych punktów, rozmieszczonych symetrycznie, wrażliwych na ucisk, któremu towarzyszy uczucie przewlekłego zmęczenia, wrażenie sztywności oraz sen niepowodujący poczucia odpoczynku.

Termin fibromialgia został po raz pierwszy użyty w medycynie w 1976, natomiast w 1990 Amerykańskie Kolegium Rumatologiczne podało kryteria klasyfikacyjne tej jednostki chorobowej. Uważa się, że na fibromialgię cierpi około 4% populacji, częściej chorują kobiety i częstość występowania zwiększa się wraz z wiekiem (około 8% kobiet po 70 roku życia).

Według nowego badania przeprowadzonego w USA, ponad jedna trzecia pacjentów z fibromialgią używa CBD do łagodzenia objawów. Szacuje się, że jedna trzecia pacjentów z fibromialgią zgłosiła stosowanie kanabidiolu w leczeniu objawów, zgodnie z danymi z ankiety opublikowanej w tym miesiącu.

Badacze z University of Michigan Medical School przebadali ponad 2700 pacjentów – głównie ze Stanów Zjednoczonych i z rozpoznaniem fibromialgii na temat stosowania przez nich CBD.

Trzydzieści dwa procent respondentów stwierdziło, że są obecnymi konsumentami CBD, a konsumenci generalnie zgłaszają, że zwrócili się do CBD, ponieważ doświadczyli niewystarczającej ulgi od konwencjonalnych leków.

Wyniki opublikowane w Journal of Pain wykazały, że pacjenci najczęściej zgłaszali stosowanie CBD w leczeniu bólu i lęku, a także w celu poprawy snu.

Większość konsumentów zgłosiła pewien stopień skuteczności związanej z CBD, zgłaszając „niewielką lub znaczną poprawę w domenach objawów”.

Podczas gdy dwie trzecie uczestników ujawniło swojemu lekarzowi stosowanie CBD, tylko 33 procent poprosiło ich o poradę dotyczącą stosowania CBD.

Fibromialgia to przewlekły zespół bólowy, charakteryzujący się rozległym, silnym bólem mięśniowo-szkieletowym i zmęczeniem. Jest to druga najczęstsza choroba reumatologiczna na świecie, która dotyczy od pięciu do siedmiu procent światowej populacji, głównie kobiet.

W wielu badaniach oceniano skuteczność CBD i konopi w leczeniu objawów fibromialgii. W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku na 102 pacjentach, uczestnikom przepisano dwa rozcieńczone olejem ekstrakty z konopi i oceniano je okresowo przez sześć miesięcy, stosując standardowe techniki oceny fibromialgii. Stosowanie CBD wiązało się ze znacznym ograniczeniem stosowania tradycyjnych środków przeciwbólowych; Leczenie przeciwbólowe zostało zmniejszone lub zawieszone u 47% pacjentów.

Ten artykuł wskazuje, że używanie CBD jest powszechne wśród osób z fibromialgią, a wyniki sugerują, że wiele z nich czerpie korzyści ze stosowania CBD w różnych obszarach objawów. „Lekarze powinni omówić stosowanie CBD z pacjentami z fibromialgią, a przyszłe badania są potrzebne, aby rygorystycznie ocenić wartość terapeutyczną CBD w przypadku objawów fibromialgii”.

Pełny tekst badania „Stosowanie kanabidiolu w fibromialgii: rozpowszechnienie stosowania i postrzeganie skuteczności w dużej ankiecie internetowej” ukazało się w The Journal of Pain.

 

Źródło:

www.cannabishealthnews.co.uk

 

Tagi: